11 gwrthrych sy'n denu arian a ffyniant

11 gwrthrych sy'n denu arian a ffyniant
Julie Mathieu
Er mwyn cynyddu eich siawns o ddenu cyfoeth ymhellach, gallwch hefyd fetio ar swynion, baddonau a gweddïau. Gwiriwch ef:
 • Oxum Cydymdeimlo am arian – Cyflawni ffyniant a chyfoeth
 • Caerfaddon i ddenu cwsmeriaidyn ôl y chwedlau. Mae'r gwrthrych hefyd yn gallu denu egni da, hapusrwydd a chyfeillgarwch da.
  • Bath siwgr

   Peidiwch byth â gormod o arian, iawn? Hyd yn oed gweithio a chynilo, weithiau mae angen ychydig o help ychwanegol arnom gan wrthrychau sy'n denu arian a ffyniant. Er mwyn eich helpu ar y llwybr hwn tuag at gyfoeth, rydym wedi casglu gwrthrychau a swynoglau i ddenu ffyniant, fel planhigion, cerrig, ffigurynnau a llawer mwy!

   Darllenwch i weld awgrymiadau ar wrthrychau sy'n denu arian a ffyniant yn eich bywyd!

   Planhigion a pherlysiau i ddenu arian a ffyniant

   Un o'r ffyrdd gorau o ddenu arian a ffyniant ffyniant ar gyfer eich cartref yw dibynnu ar gymorth planhigion! Yn ogystal â bod yn symbol o helaethrwydd a helaethrwydd - meddyliwch am Goedwig Law yr Amason, er enghraifft - mae fasys gyda phlanhigion yn puro'r aer a'r egni.

   • 5 baddon llysieuol i ailgyflenwi egni positif nawr!<7

   Os ydych chi'n chwilio am fwy o gyfoeth yn eich bywyd ac yn dal eisiau gadael eich cartref yn hardd ac wedi'i buro, awgrym sy'n denu arian a ffyniant yw betio ar fasys gyda blodau melyn neu goch, sef lliwiau sy'n cynrychioli ffyniant!

   • Blodau a'u hystyron – dysgwch bwysigrwydd ystyr planhigion

   1. Dinheiro-em-penca

   A elwir hefyd yn Doler-mewn-penca, mae ei rinweddau eisoes yn ymddangos yn yr enw! A dyma'r awgrym: gosodwch y planhigyn hwn yn agos at bethau gwerthfawr i ddenu hyd yn oed mwy o arian a ffyniant.

   Gallwch chi hefyd gydymdeimlo âarian-mewn-llaw a denu mwy o gyfoeth! Darllenwch fwy am y planhigyn hwn yn y post a baratowyd gennym yn unig amdano: Dysgwch fwy am blanhigyn digonedd - Arian mewn sypiau

   2. Zamioculca

   Mae'r defnydd o zamioculca mewn addurno mewnol yn gyffredin iawn, yn bennaf oherwydd ei gynnal a'i gadw'n hawdd: nid oes angen ei ddyfrio bob dydd, yn ogystal â bod yn dda mewn amgylcheddau gydag ychydig neu lawer o olau.

   Yn ogystal â dod â llawer o ffyniant, mae hefyd yn hidlo egni negyddol o'r amgylchedd.

   • Darganfyddwch beth yw Feng Shui a beth yw ei ddiben

   3. Blodyn-o-ffawd

   A elwir hefyd yn kalanchoe, mae'r blodyn-o-ffawd yn rhan o'r teulu suddlon ac yn bywiogi amgylcheddau. Er mwyn denu mwy o ffortiwn ac arian, bet ar flodau coch neu felyn.

   Mae blodyn y ffortiwn yn hawdd i'w gynnal, ond cyn gynted ag y byddwch chi'n colli'r blodau, argymhellir eich bod chi'n newid y fâs am un newydd.

   • Darganfyddwch bwysigrwydd Ystyr Blodau!

   4. Rosemary

   Mae rhosmari yn blanhigyn neu lysieuyn amlbwrpas arall: yn ogystal â denu cyfoeth a ffyniant, mae rhosmari yn cael gwared ar ofidiau, yn dod â llawenydd a gellir ei ddefnyddio i frwydro yn erbyn llu o broblemau iechyd. 1>Gallwch gadw planhigyn rhosmari yn eich cegin, ardal sy'n symbol o ddigonedd, a'i ddefnyddio ar gyfer ryseitiau bath, te, ac i ddenu arian.

   • Grym rhosmari – Manteision i'r corff a'rmente
   • Beth yw pwrpas y bath rhosmari? Lwc, cariad ac amddiffyniad

   5. Laurel

   Yn yr hynafiaeth, ystyriwyd llawryf yn symbol o fuddugoliaeth ac fe'i defnyddiwyd i wneud coronau a roddwyd i gadfridogion a oedd yn llwyddiannus mewn brwydrau, yn ogystal ag enillwyr cystadlaethau.

   Dyna pam , mae llawryf yn wych ar gyfer denu arian a ffyniant, ac mae deilen o'r planhigyn hwn yn eich waled yn amulet gwych ar gyfer denu a lluosi arian. Mae hefyd yn bosibl gwneud baddonau llawryf i ddenu cyfoeth!

   6. Bambŵ Lwcus

   Ar gyfer diwylliant Tsieineaidd, mae bambŵ lwcus yn dod â ffyniant a lwc, yn ogystal â denu egni da. Y peth delfrydol yw bod y planhigyn hwn, un o'r gwrthrychau sy'n denu arian a ffyniant, yn cael ei gyflwyno ar adegau arbennig ac sy'n cynrychioli dechreuadau newydd ym mywyd y person.

   Cynrychiolir pob amcan yr ydych am ei ddenu gan a nifer penodol o goesau bambŵ lwcus, felly os mai'ch nod yw denu ffyniant ac arian, gallwch chi dyfu planhigyn gyda thri, pump, chwech neu un ar hugain o goesynnau.

   I wella grym atyniad y bambŵ lwcus, gallwch roi darn arian yn y fâs a'i lapio â rhuban coch.

   Gweld hefyd: Gwnewch amulet cariad a chwympo mewn cariad eto

   Gwrthrychau sy'n denu arian a ffyniant

   7. Cat Lwcus (Maneki Neko)

   Mae'r Gath Lwcus yn amulet adnabyddus i ddenu ffyniant a lwc, a darddodd yn Japan yn ystod y Cyfnod Edo (1603-1867),Rhaid i'r boncyff fod yn wynebu i fyny.

   Dewis arall yw defnyddio'r eliffant fel talisman neu swynoglau, gan ddenu ffyniant a sicrhau amddiffyniad bob amser. Beth am ddefnyddio pwrs eliffant?

   10. Darnau arian Tsieineaidd

   Mae defnyddio arian i ddenu arian yn effeithiol iawn; felly, awgrym da ar gyfer gwrthrych sy'n denu arian a ffyniant yw defnyddio darnau arian Tsieineaidd!

   Ar gyfer hyn, gallwch eu defnyddio mewn ychydig o ffyrdd: wedi'u clymu wrth y doorknob, neu y tu mewn i fag yn eich waled .

   11. Cerrig a chrisialau

   Dewis talisman arall i ddenu ffyniant yw defnyddio cerrig, mewn ategolion ac ar allorau neu dim ond eu gadael yn eich pwrs, drôr gartref neu yn y gwaith neu yn eich car.

   Gweld hefyd: Carreg Ddu Agate - Dysgwch am fanteision y garreg hon

   Mae gan gerrig a chrisialau'r pŵer i gryfhau, adnewyddu a phuro egni neu amgylcheddau'r corff, yn ogystal â denu dirgryniadau da.

   I ddenu arian a ffyniant, gallwch chi betio ar rai cerrig. Edrychwch arno:

   • Citrine: un o brif feini ffyniant a chyfoeth, mae hefyd yn amddiffyn rhag colledion ac yn brwydro yn erbyn egni negyddol;
   • Pyrite: yn denu cyfoeth a ffyniant, yn enwedig mewn ymgymeriadau a busnesau;
   • Emerald: yn ddelfrydol ar gyfer sicrhau sefydlogrwydd ariannol, digonedd a digonedd.

   Hoffwyd edrych ar awgrymiadau gwrthrychau sy'n denu arian a ffyniant? I wella eich egni a
Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.