Beth yw'r salmau a beth yw eu hystyr?

Beth yw'r salmau a beth yw eu hystyr?
Julie Mathieu

Darn feiblaidd wedi ei rannu yn 150 o benodau yw llyfr y salmau, yn cynnwys testunau a ystyrir yn wir farddoniaeth grefyddol. Priodolir awduraeth tua 70 ohonynt, hynny yw, bron i hanner, i'r chwedlonol Brenin Dafydd.

Gweld hefyd: Pum Pentacl yn y Tarot - Beth sydd gan y cerdyn caledi ariannol i'w ddweud?

Mae ystyr y salmau yn amrywio'n fawr: y mae salmau er iachâd, am orchfygu rhai mathau o nwyddau, er y briodas, i leddfu tristwch, i amddiffyn y teulu, er mwyn ffyniant, etc. Ond mae consensws: mae'r salmau bob amser yn cael eu gweddïo â ffydd ac mae eu hystyron yn ein gwneud ni'n agosach at ein hangylion gwarcheidiol ac yn fwy cysylltiedig â'r cynllun dwyfol.

Gweler isod berthynas ag ystyr y salmau pwysicaf

Ystyr y prif salmau Beiblaidd:

 • Ystyr salm 2: ehangu gweledigaeth a greddf
 • Ystyr salm 6: atal tristwch
 • Ystyr Salm 7: datgelu’r gwir a dad-fagu gelynion
 • Ystyr Salm 8: denu mwy o nosweithiau heddychlon o gwsg
 • Ystyr Salm 12: ymladd yn erbyn caethiwed
 • >Ystyr Salm 15: dod o hyd i wrthrychau coll
 • Ystyr Salm 21: cynnal cytgord rhwng gŵr a gwraig
 • Ystyr Salm 25: dod o hyd i bobl sydd ar goll
 • Ystyr salm 30: amddiffyn rhag ysbrydion drwg
 • Ystyr salm 33: dysgu mwyyn hawdd
 • Ystyr salm 37: cryfhau cof
 • Ystyr salm 53: cryfhau ffydd a brwydro yn erbyn anghrediniaeth
 • Ystyr salm 79: sefyll allan yn broffesiynol
 • Ystyr Salm 89: bod yn llwyddiannus mewn busnes ac ymgymeriadau
 • Ystyr Salm 90: amddiffyn rhag lladrad, lladrad a lladrad
 • Ystyr Salm 101: esgor ar blant a denu ffrwythlondeb
 • Ystyr salm 105: i ddiogelu iechyd a gwella clefydau
 • Ystyr salm 120: i deithio diogelwch a diogeledd

Byddwch yn siwr i ddarllen tair erthygl arbennig yr ydym wedi ei baratoi yn arbennig ar eich cyfer. Maent yn astudiaethau cyflawn ar Salm 21: o gytgord mewn priodas, Salm 37: sy'n cryfhau'r cof a Salm 90: sy'n amddiffyn rhag lladrad ac ymosodiad, gydag ystyron Catholig ac esboniadau Beiblaidd.

Gweld hefyd: Pedwar o Gleddyfau yn Tarot – Amser i stopio a gorffwysJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.