Gweddi Sant Joseff i ddod o hyd i swydd

Gweddi Sant Joseff i ddod o hyd i swydd
Julie Mathieu

Ar Fawrth 19eg byddwn yn dathlu Sant Joseff, yr un a oedd yn llystad i Iesu ac sy’n cael ei ystyried yn nawddsant teuluoedd a gweithwyr. Mae llawer yn dioddef o ddi-waith. Nid ydym yn gwybod ai oherwydd yr argyfwng y mae hyn, neu'n syml oherwydd na allwn lenwi'r swydd wag yr ydym ei heisiau cymaint. Er mwyn i'r ansicrwydd hwn ddod i ben, byddwn yn dysgu Gweddi St. Joseff i chi ddod o hyd i swydd , a fydd gyda ffydd yn eich helpu i ddod o hyd i swydd yr ydych yn ei hoffi.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am blentyn? Deall negeseuon isganfyddol o'r meddwl anymwybodol

Yn anffodus pethau, ar y rhan fwyaf, o amser, nid ydynt yr hyn yr oeddem yn disgwyl iddynt fod, a gall hynny ein siomi. Mae'n rhaid i chi gadw'r ffydd a chredu y bydd popeth yn gweithio allan yn y diwedd. Mae angen parhau i ganolbwyntio ar eich awydd a chysegru eich hun i'w wireddu, oherwydd yn anffodus does dim byd yn disgyn o'r awyr.

Yn y cyfnod anodd hwn rydych chi'n mynd drwyddo (lle na allwch chi ddod o hyd i swydd ) mae ei angen arnoch chi i ddefnyddio eich amser rhydd gan neilltuo mwy o eich hun. Cymerwch gyrsiau, darllenwch am eich maes, cryfhewch eich ffydd a chanolbwyntiwch eich holl egni cadarnhaol ar gyflogaeth. Fel hyn, byddwch yn ei drwsio'n gynt na dim ond gyda chymorth gweddi Sant Joseff i ddod o hyd i swydd isod.

Gweddi Sant Joseff i ddod o hyd i swydd frys

“O! Fy annwyl Weithiwr Sanctaidd, a wnaeth mewn bywyd ewyllys Duw trwy waith, gan gynnal genau dy fab Iesu â bara gonest,agor drysau masnach, diwydiannau fel y gallaf gael swydd.

Rho nerth a dewrder i mi beidio ag ildio ar y “na”, a bod pob “na” a glywaf yn bwydo fy ffydd i geisio a “ie”. Bydded i mi gael gwarediad Sant Teresa D'Ávila, gostyngeiddrwydd Sant Ffransis o Assisi, cryfder a dyfalbarhad Sant Antwn.

Arweiniwch arglwyddi grym fel bod dosbarthiad nwyddau ein gwlad yn decach. , gan roi digon o waith a chyfoeth i bawb. Gwarchodwch ein teuluoedd rhag iddynt gael eu gorchfygu gan sychder, ofn, trais, diffyg gwaith a rhowch obaith o'r newydd i ni bob Sul yr Atgyfodiad.

Fy Sant Joseff, nawddsant y gweithwyr, peidiwch. t gadael i mi adael heb fara dyddiol a heb ragolygon gwaith i gefnogi fy nheulu yn onest. Rwy’n addo, gyda’r arian o’r cyflog a delir o fy swydd yn y dyfodol, y byddaf yn helpu’r rhai mewn angen ac yn lledaenu fy ymroddiad drosoch.”

Dywedwch y weddi hon oddi wrth Sant Joseff i gael swydd a dechrau lledaenu’r newyddion eich bod ar ôl swydd. Ffoniwch ffrindiau, anfonwch ailddechrau a chwiliwch am gysylltiadau. Mae'n bwysig iawn gwneud i'r egni gylchredeg fel y gall eich dymuniad ddod yn wir. Rhowch eich holl ffydd a'ch ewyllys da yn yr ymdrech hon, y bydd popeth yn sicr yn gweithio allan.

Gweler hefyd:

Gweld hefyd: Crescent Moon: ystyr ac awgrymiadau gorau ar beth i'w wneud yn y cyfnod hwn
  • Dwy weddi rymus i ganfod a swydd
  • Cydymdeimlo â St.Joseph
  • Gweddi Sant Joseff i briodi
//www.youtube.com/watch?v=jPOLbdZ98z4Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.