Lliw Ffyniant - Darganfyddwch beth ydyw a sut y gall eich helpu ar hyn o bryd!

Lliw Ffyniant - Darganfyddwch beth ydyw a sut y gall eich helpu ar hyn o bryd!
Julie Mathieu

Mae’r gair “ffyniant” yn gysylltiedig â helaethrwydd, cyfoeth, ffortiwn, llwyddiant a hapusrwydd. Mae ffyniant yn gyflwr a ddymunir gan lawer, sy'n anelu at gyflawni safonau byw gwell a sefydlogrwydd ariannol ac emosiynol.

Nodweddir cyflwr ffyniant gan gynnydd, cynnydd, datblygiad cyson. Mae'n gyffredin i bobl geisio ffyniant mewn cyfoeth, ond nid yw'n gysylltiedig â'r agwedd ariannol ei hun yn unig, mae'n mynd ymhell y tu hwnt i hynny.

Ffyniant yw'r cysylltiad rhwng hapusrwydd ac arian. Mae arian yn adnodd sy'n gwneud pethau gwych yn bosibl i ni, ond os oes gennych chi ac nad ydych chi'n hapus, mae'n dangos nad ydych chi'n berson ffyniannus, dim ond rhywun ag arian ydych chi.

Lliwiau sy'n denu ffyniant

Mae gan liwiau egni amlwg a dirgryniadau egniol. Maent yn gallu denu llawer o bethau, megis cariad, iechyd, arian, ymhlith eraill.

Os ydych yn chwilio am y lliw ffyniant delfrydol ar gyfer eich bywyd, byddwn yn nodi rhai ohonynt a pham eu bod yn gallu denu cyfoeth a chydbwysedd mewn gwahanol agweddau ar eich bywyd.

Pa liwiau sy'n dod â lwc mewn masnach ac yn denu gwerthiannau?

 • Oren: Mae'r lliw hwn yn gysylltiedig â bwyd. Felly, os ydych chi'n ystyried sefydlu caffeteria, bwyty neu rywbeth felly, ceisiwch fewnosod y lliw hwnnw mewn rhyw ffordd, boed hynny ar y waliau, ar y logo, ar y cardiau busnes,taflenni neu hyd yn oed iwnifform. Mae'r lliw hwn hefyd yn lliw cyfoeth, yn denu arian a ffyniant.
 • Melyn: Mae yn lliw gydag egni gwych i ddenu arian, cyfleoedd a gwneud eich nodau yn haws i'w cyflawni.
 • Gwyn: Argymhellir ar gyfer unrhyw amgylchedd gwerthu corfforaethol, gan ei fod yn meithrin teyrngarwch cwsmeriaid.
 • Coch: Mae'n wych ar gyfer maes ariannol cwmni. Mae'n lliw cryfder a dyna pam ei fod yn berffaith ar gyfer denu arian.
 • Aur: Yn ogystal â denu arian i'ch bywyd, mae hefyd yn denu llwyddiant a ffyniant mewn busnes.

Mae pŵer lliw yn anhygoel i ddenu defnyddwyr i'ch busnes a dylanwadu ar eu hymddygiad prynu. Darganfyddwch nawr y blodau c sy'n tynnu sylw cwsmeriaid sy'n benodol i'ch busnes.

 • Cwsmeriaid byrbwyll: Rhaid i gwmnïau ym maes bwyd cyflym , allfa neu werthiant, yn ogystal â'r rhai sy'n cynnig atebion cyflym, i ddenu cwsmeriaid wisgo du , glas brenhinol a choch.
 • Cwsmeriaid traddodiadol: Maent yn cael eu denu gan liwiau pinc ac ysgafnach.
 • Cwsmeriaid meddylgar: Y lliw sy'n cynrychioli lwc i ddenu'r math hwn o gwsmer yw glas tywyll neu wyrdd dwr. Maent yn addas ar gyfer banciau a siopau adrannol.

Feng Shui Lliwiau Ffyniant

Mae Feng Shui yn dechnegmilflwyddol sy'n denu egni cadarnhaol i'ch bywyd. Mae'n gyfrifol am gynnal cytgord a chydbwysedd y gofodau a fynychwn.

Bwriad yr arfer hwn yw dod â heddwch mewnol, cynhyrchiant a ffyniant. Gwneir y dechneg trwy drefnu'r gofod er mwyn denu pethau da o fyd natur.

Yn Feng Shui, mae hefyd yn bosibl dod o hyd i'r lliw delfrydol i'w ddefnyddio yn eich amgylcheddau ac egni lliwiau gartref a fydd yn denu ffyniant, megis:

Gweld hefyd: Breuddwydio am law - gwybod y gwahanol ystyron

Coch a Phorffor

Gellir defnyddio'r lliwiau hyn ym mhob eitem addurno mewn amgylchedd fel carpedi, paentiadau, clustogau, cerfluniau, llenni, dodrefn, waliau, ymhlith eraill.

Gwyrdd

Mae'n gallu codi egni ffyniant, gan gynrychioli'r elfen bren, sef dargludydd yr egni hwn.

Melyn, Aur ac Arian

Maent yn denu arian. Wrth edrych ar y lliwiau hyn, maent yn ein hatgoffa ar unwaith o aur, tlysau a chyfoeth.

 • Darganfod y lliwiau gorau ar gyfer ystafell wely Feng Shui

Sut i ddefnyddio egni lliwiau gartref?

Gwyn

Mae'n addas ar gyfer ffenestri a drysau. Er mwyn i egni lifo, rhaid i'r cydrannau mewnbwn ac allbwn hyn gael y lliw hwn pan fyddant yn agor, heb unrhyw rwystrau o'u cwmpas.

Gwyrdd

Mae'r lliw hwn sy'n bresennol ym myd natur yn dod ag egni ac egni da. Pan gânt eu cyfuno â blodau coch a melyn maent yn denudatblygiad ar gyfer eich bywyd.

Du a Glas

Maent yn gysylltiedig â'r elfen ddŵr yn Feng Shui. Argymhellir cael ffynhonnell ddŵr, acwariwm gyda physgod neu ryw fath o ddelwedd gyda rhaeadrau, môr neu afon y tu mewn i'r tŷ, er mwyn cael digonedd.

Brown

Cyfystyr â thwf. Er mwyn cynyddu cyfoeth y lle, gosodwch ddrych sy'n adlewyrchu'r bwrdd cinio.

Melyn

Mae'n lliw sy'n cynrychioli lwc. Rhowch y lliw hwn rywsut yng nghanol eich cartref. Mae hefyd yn symbol o anrhydedd a grym.

Egni lliwiau'r maes emosiynol

Gwybod nawr y lliwiau a fydd yn eich helpu i ddenu egni i ddelio â rhai emosiynau.

 • Teimladau o ddicter: gwyrdd a glas;
 • Joy: coch;
 • Poeni: melyn;
 • Tristwch: gwyn;
 • Ofn: du.

Egni lliwiau ym maes bywyd

Darganfyddwch beth sy'n cael ei ddenu i'ch bywyd trwy egni rhai lliwiau.

 • Porffor a phorffor: Ffyniant;
 • Du a glas tywyll: Gwaith;
 • Gwyn, llwyd a du: Cyfeillion;
 • Pinc, Gwyn a Choch: Perthnasoedd;
 • Glas, fioled a gwyrdd: Ysbrydolrwydd a doethineb;
 • Coch: Llwyddiant;
 • Tonau gwyn a pastel: Creadigrwydd;
 • Gwyrdd: Iechyd a theulu.

Pa wrthrychau sy'n denuffyniant?

Yn ogystal â'r Lliw Ffyniant, mae gwrthrychau sydd ag egni hefyd i ddenu'r cyflwr hwn i'ch bywyd, megis:

 • Broga: Y broga yw'r anifail sy'n cyhoeddi dyfodiad cyfoeth i'r tŷ;
 • Fasys: Mae fasys gyda phlanhigion ffres yn symbol o iechyd a ffortiwn;
 • Goleuadau: Mae goleuo da yn ddelfrydol i ddod â'r llewyrch sy'n gysylltiedig â llwyddiant a ffyniant;
 • Drychau: Cynrychioli digonedd. Yn ddelfrydol eu bod yn aros yn yr ystafell fwyta;
 • Ffynhonnell: Mae dŵr yn symbol o ffyniant.

Lliwiau sy'n denu arian

 • Aur: Y lliw gorau i ddenu arian i'ch bywyd. Mae'n cynrychioli golau a bywyd. Nodir bod gennych wrthrychau addurniadol euraidd yn eich cartref, yn enwedig yn y man lle rydych chi'n cadw'ch arian;
 • Melyn: Lliw arall gydag egni da i ddenu arian. Mae'n denu cyfleoedd ac yn ei gwneud hi'n haws i chi gyflawni eich nodau;
 • Oren: Cyfuniad o felyn a choch, yn denu cryfder a phenderfyniad;
 • Coch: Mae'n ddelfrydol i'w ddefnyddio pan fydd gennych broblemau ariannol. Cred y Chineaid mai hi yw lliw helaethrwydd a chyfoeth;
 • Brown: Mae'n lliw niwtral, mae ganddo egni gwych sy'n denu sefydlogrwydd a sicrwydd economaidd.
 • Mae lliwiau eraill y gellir eu defnyddio hefyd i ddenu arian a ffyniant, megis;llwyd, gwyrddlas, porffor.

Edrychwch ar awgrymiadau Ffyniant gan y Ravenna Tarot

Nawr eich bod eisoes yn gwybod mwy am lliwiau ffyniant a sut i'w defnyddio, manteisiwch ar yr egni hwn i denu pethau da i'ch bywyd a hefyd edrych ar:

Gweld hefyd: Cydymdeimlad pwerus y panties coch
 • Darganfyddwch egni lliwiau ar gyfer Nos Galan a'i buddion egni
 • Darganfyddwch egni lliwiau ar gyfer Nos Galan 2019
 • Lliwiau'r faner LHDT – Gwybod nawr beth maen nhw'n ei olyguJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.