Pam gwisgo gwyrdd yn y Flwyddyn Newydd?

Pam gwisgo gwyrdd yn y Flwyddyn Newydd?
Julie Mathieu

Mewn chwinciad llygad, mae'r flwyddyn eisoes ar ei hôl hi. Gyda blwyddyn newydd yn agosáu, mae breuddwydion, dyheadau ac ewyllysiau newydd yn codi. Dyna pam mae cofio pwerau lliwiau yn bwysig. Ac a ydych chi'n gwybod beth mae'n ei olygu i wisgo gwyrdd ar Nos Galan ?

Mae rhai lliwiau'n fwy traddodiadol ar Nos Galan, fel gwyn, coch, pinc a melyn. Mae'n debyg bod hyn yn digwydd oherwydd ychydig o bobl sy'n gwybod gwir ystyr y lliw gwyrdd. Edrychwch arno nawr!

Beth mae'n ei olygu i wisgo gwyrdd yn y Flwyddyn Newydd?

Os mai eich dymuniad yw dechrau'r flwyddyn nesaf o'r newydd a gyda lwc mawr, betio ar wyrdd yw'r gorau opsiwn.

Ystyr y lliw gwyrdd yn y Flwyddyn Newydd yw cydbwysedd, iechyd a hyder. Pwy sydd ddim eisiau hynny i gyd, iawn?

Yn ogystal, mae'r lliw hwn hefyd yn symbol o sefydlogrwydd, ffrwythlondeb a gobaith. Dim mwy o amheuon ac ansicrwydd, gadewch hynny i gyd yn y gorffennol.

Manteisiwch ar egni'r lliw hwn i lenwi'ch pen â meddyliau cadarnhaol. Wedi'r cyfan, mae'r rhai sy'n meddwl am bethau da yn denu pethau da!

 • Gall bwydydd ar gyfer y flwyddyn newydd ddenu llawer o lwc: gwybod beth i'w ddewis ar gyfer eich cinio

6 rheswm dros ddefnyddio gwyrdd yn y Flwyddyn Newydd

Y cymysgedd o felyn a glas yw'r lliw mwyaf cytûn oll. Gweler isod 6 rheswm dros ddefnyddio'r cyfuniad lliw hwn.

Gweld hefyd: Twmpathau gŵydd – Beth yw ei achosion posibl?
 • Yn denu lwc;
 • Yn dwysáu eich hyder;
 • Yn dod â heddwch a gobaith yn helaeth;
 • >Cynyddu'rcydbwysedd;
 • Gwella eich iechyd;
 • Yn darparu ffrwythlondeb, sefydlogrwydd a thawelwch.

Ystyr arlliwiau o wyrdd yn y Flwyddyn Newydd

Gwyrdd lemwn

O'r holl arlliwiau sydd gan y lliw hwn, heb os nac oni bai, gwyrdd lemwn yw'r mwyaf llachar a'r un sy'n dod â'r mwyaf o egni. Ond nid dim ond unrhyw egni ydyw, ond rhywbeth sy'n cynrychioli cryfder i gyflawni eich gweithgareddau.

Gwyrdd tywyll

Mae gwyrdd tywyll fel arfer yn gysylltiedig â firaol. Felly, mae'n gysylltiedig â'r rhyw gwrywaidd. Atgofion o fawredd, fel cefnfor yr ymddengys nad oes iddo ddiwedd.

Gwyrdd golau

Pe baem yn defnyddio dau air yn unig i ddiffinio gwyrdd golau, maent fyddai: amddiffyniad a bodlonrwydd .

 • 5 swyn ar gyfer Nos Galan

Ysbrydoliaeth ar gyfer golwg wyrdd ar Nos Galan

Mae yna wahanol fathau o edrychiadau gwyrdd ar gyfer Nos Galan. Gallwch wisgo darnau unigryw neu wneud cyfuniadau gyda lliwiau sydd ag egni arall yr ydych ei eisiau ar gyfer eich blwyddyn nesaf.

Yr olwg glasurol yw'r ffrog werdd neu brintiedig gyfan. Maen nhw'n swyn pur, byddan nhw'n eich gadael chi ag awyr iach sy'n debyg i'r gwanwyn ac yn llawn hwyl. siorts gwyn a blows les werdd neu siorts denim gyda blows werdd blaen. hir a byr. Edrych bethciwt!

Mae sgertiau gwyrdd hefyd yn hynod ffasiynol a gellir eu gwisgo gyda bodysuits cnwd a gwyn.

Gweld hefyd: Dewch i adnabod Astral Inferno Scorpio a sut i wynebu'r cam hwn!

Os nid oes gennych ddillad gwyrdd ac nid ydych am wario arian yn buddsoddi mewn un newydd, opsiwn da yw gwisgo panties gwyrdd ar Nos Galan. Bydd y ffrwythau wedi'u cynaeafu yr un peth!

 • Bath ar gyfer Nos Galan - Glanhewch eich enaid a denu egni cadarnhaol ar gyfer y flwyddyn newydd

Rhyfedd am wyrdd

 • Mae 100 arlliw o wyrdd eisoes wedi’u catalogio;
 • Yn yr Hen Aifft, peintiwyd croen Duw bywyd a marwolaeth, Osiris, yn wyrdd;
 • Defnyddir gwyrdd gan yr Eglwys Gatholig fel lliw litwrgaidd amser cyffredin, pan na ddethlir dim, gan ei fod yn lliw syml ac elfennol;
 • Ystyrid gwyrdd unwaith yn lliw ffrwythlondeb, yn cael ei ddefnyddio mewn ffrogiau priodas yn y 15fed ganrif ;
 • Dim ond 2% o boblogaeth y byd sydd â llygaid gwyrdd;
 • Yn Llundain, bu gostyngiad o 34% yn nifer yr hunanladdiadau ar Westminster Bridge ar ôl iddi gael ei phaentio’n wyrdd. Credir bod y lliw yn tawelu pobl sy'n meddwl am neidio.
 • Yn Ffrainc, pan fydd rhywun yn ddig, maen nhw'n dweud bod y person yn "wyrdd gyda dicter" . I'r Ffrancwyr, gwyrdd yw lliw anhapusrwydd;
 • Mae'r poteli sy'n cynnwys gwinoedd a chwrw fel arfer yn wyrdd, does ryfedd. Mae'r lliw yn amddiffyn mynediad golau fel sbectol dywyll, gan amddiffyn ffresni'r ddiod;
 • Theatrau ayn aml mae gan ysbytai ystafell werdd lle gall pobl ymlacio. Mae lliw yn eu helpu i reoli pryder, yn lleddfu straen ac yn cael gwared ar feddyliau negyddol.

Felly, ydych chi wedi penderfynu pa arlliw o wyrdd y byddwch chi'n ei ddefnyddio ar Nos Galan? Yna gadewch i ni wybod os oedd eich dewis yn llwyddiannus, rydym yn awyddus i wybod yn barod!

Ddim yn siŵr os fyddwch chi'n gwisgo gwyrdd yn y Flwyddyn Newydd? Gwiriwch isod ystyr lliwiau eraill.

 • Pam gwisgo coch yn y flwyddyn newydd?
 • Ydy treulio'r flwyddyn newydd mewn glas yn opsiwn da?
 • Aur yn y flwyddyn newydd yn denu cyfoeth?
 • Dillad gwyn ar Nos Galan
 • Pam gwisgo du ar Nos Galan?
 • Pam gwisgo pinc ar Nos Galan?
 • Pam gwisgo oren ar Blwyddyn Newydd y Flwyddyn Newydd?
 • Pam gwisgo melyn ar y Flwyddyn Newydd?
 • Holl Ystyr Lliwiau'r Flwyddyn Newydd
//www.youtube.com/watch?v=ROsd -ElEoqwJulie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.