Ymgynghorwch â'r tarot IE neu NA, a chael atebion brys ar gyfer eich bywyd!

Ymgynghorwch â'r tarot IE neu NA, a chael atebion brys ar gyfer eich bywyd!
Julie Mathieu

Pa berson amhendant na freuddwydiodd erioed am gael ateb ie neu na syml i unrhyw gwestiwn? Gwybod bod gyda tarot yn bosib . Gellir ateb eich cwestiwn yn gyflym gydag un gair yn unig.

Yn seiliedig ar gardiau sipsiwn, nod y tarot ie neu na yw ateb eich cwestiynau mewn ffordd syml a thaflu goleuni ar unrhyw agwedd ar eich bywyd yr ydych am ymgynghori â hi, boed hynny'n gariad, yn waith neu'n arian.

Gweld hefyd: Pwyntiau Pomba-Gira - Dysgwch nawr sut i alw'r endidau hyn

Gan ei fod yn wasanaeth mwy penodol, ei nod yw cyfarwyddo, rhoi awgrymiadau a chyngor ar beth i'w wneud ai peidio yn y mater sy'n eich poeni. Isod byddwn yn eich dysgu sut i baratoi'n well ar gyfer y math hwn o ymgynghoriad, cael y gorau ohono a chael canlyniadau da.

Awgrymiadau ymarferol ar sut i baratoi ar gyfer y tarot IE neu NA

  1. Ymhelaethwch ar y cwestiynau yr ydych am eu hateb ymlaen llaw, gan felly gael y llonyddwch angenrheidiol ar gyfer eiliad yr ymgynghoriad, sy’n hanfodol cyn, yn ystod ac ar ôl, fel bod cymhathiad yr atebion yn ysgafn.
  2. Trefnwch eich sesiwn yma yn Astrocentro heb bryder, pryder, byrbwylltra na byrbwylltra. Trwy beidio â chynhyrfu, gallwch gael atebion mwy boddhaol ac ni fyddwch yn anobeithio am ychydig.
  3. Pan fydd eich apwyntiad drosodd, cymerwch amser i chi'ch hun a myfyriwch ar yr holl atebion a chanllawiau y mae'r darllenydd tarot roddodd i chi. Mae'r foment hon yn hanfodol i ddeall yn well yr hyn a ddywedwyd ac i fewnolipopeth.
  4. Ysgrifennwch e lawr! Gall ein cof fethu ac ar ôl myfyrio ar yr ymgynghoriad, os ydych am ysgrifennu'r prif bwyntiau neu hyd yn oed wneud adlewyrchiad ysgrifenedig, dim problem.

Edrychwch ar dabl cyflawn yr Uwchgapten Arcana a yr ystyron sy'n gysylltiedig ag IE neu NA

Y dewin Ie Y dyn crog NA
Y Pab IE Marwolaeth NA
Yr ymerodres OES Dirwest Ie
Yr ymerawdwr IE Y diafol NA
Yr ar gyfer IE Y twr NA
>Y cariadon Tynnwch hi eto Y seren IE
Y car IE Y lleuad NA
Cyfiawnder IE Yr haul YDW
Y meudwy IE Y treial Tynnu eto
Olwyn y ffortiwn IE Y byd IE
Y llu IE Y gwallgofddyn IE

Mae cyfoeth y manylion sydd gan bob arcane yn fwy na digon o reswm i roi lle i ddehongliadau gwahanol. Peidiwch ag ymroi i'r ystyron hyn yn unig, ymgynghorwch â'n harbenigwyr i ddod o hyd i'r atebion yr ydych yn chwilio amdanynt mewn ymgynghoriad personol.

Cofiwch fod oraclau'n agor drysau, ond pwy sy'n penderfynu pa un fyddwch chi'n mynd i mewn i chi!

Gweld hefyd: 7 Hyrddod Gwarchod Car - Amddiffyn Eich Hun Oddi Cartref4>Julie Mathieu
Julie Mathieu
Mae Julie Mathieu yn astrolegydd ac awdur o fri gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes. Gydag angerdd am helpu pobl i ddarganfod eu gwir botensial a’u tynged trwy sêr-ddewiniaeth, dechreuodd gyfrannu at amryw gyhoeddiadau ar-lein cyn cyd-sefydlu Astrocenter, gwefan sêr-ddewiniaeth flaenllaw. Mae ei gwybodaeth helaeth o'r sêr a'u heffeithiau ar ymddygiad dynol wedi helpu unigolion dirifedi i lywio eu bywydau a gwneud newidiadau cadarnhaol. Mae hi hefyd yn awdur nifer o lyfrau sêr-ddewiniaeth ac yn parhau i rannu ei doethineb trwy ei hysgrifennu a'i phresenoldeb ar-lein. Pan nad yw hi'n dehongli siartiau astrolegol, mae Julie'n mwynhau heicio ac archwilio byd natur gyda'i theulu.